Red Section Separator

घरामध्ये झाड लावणे चांगले आणि फायदेशीर आहे.

Cream Section Separator

झाडे लावल्याने घरातील वातावरण शुद्ध राहते आणि सकारात्मक वातावरण राहते. काही झाडे पवित्र मानली गेली आहेत.

तुळशी, शमी, केळी ही अशी झाडे आहेत, ती घरात लावल्याने सुख-समृद्धी येते.

काही झाडे अशुभ असतात. ही रोपे लावल्याने घरात सुख-शांती येत नाही. शास्त्रात अशी झाडे घरात लावायला मनाई आहे.

कापूस : कापसाच्या रोपाला अशुभ सांगितले आहे, ते घरात लावल्याने नकारात्मक ऊर्जा येते आणि घरात तणावाचे वातावरण निर्माण होते.

बाभूळ वनस्पती: घरातील बाभळीच्या रोपामुळे भांडणे होतात. बाभळीच्या रोपामुळे घरात दारिद्र्य येते.

मेहंदी वनस्पती: मेंदीच्या रोपामध्ये वाईट शक्तींचा वास असतो. कुटुंबातील सदस्यांवर वाईट शक्तींचा होतो.

मेहंदीचे रोप घरातील नकारात्मक शक्तींवर वर्चस्व गाजवायला लागते, त्यामुळे मेंदीचे रोप घरामध्ये किंवा आजूबाजूला लावू नये.

मेहंदीचे रोप घरातील नकारात्मक शक्तींवर वर्चस्व गाजवायला लागते, त्यामुळे मेंदीचे रोप घरामध्ये किंवा आजूबाजूला लावू नये.