Red Section Separator

मीठ : समुद्री मीठ घरातील सर्व नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवते.

Cream Section Separator

आरसा : बिछान्यासमोर आणि मुख्य दरवाजासमोर आरसा कधीही ठेवू नका.

वास्तूनुसार घरात काच लावल्याने शुभ परिणाम प्राप्त होतात.

कपूर : घराच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात एका भांड्यात कापूर ठेवा. पूर्ण झाल्यावर परत ठेवा. असे केल्याने देखील फायदा होईल.

घोड्याचा नाल : वास्तुशास्त्रानुसार घरामध्ये लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते. तुम्ही ते मुख्य दरवाजात टांगू शकता.

कौटुंबिक फोटो : दिवाणखान्यात तुमच्या कुटुंबाचे हसतमुख चित्र लावण्याची खात्री करा. असे केल्याने नातेसंबंध मजबूत होतात.

पिरॅमिड : पिरॅमिड धातू, काच किंवा पुठ्ठ्याचा बनलेला असतो.

घरामध्ये पिरॅमिड ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर केली जाऊ शकते.