Red Section Separator

दिल्लीत साहसाने भरलेली अनेक ठिकाणे आहेत

Cream Section Separator

पण दिल्लीत संजय वन येथे भुताटकी आहे

संजय वन हा दिल्लीचा असाच एक परिसर आहे जो जंगलाने वेढलेला आहे. असे म्हणतात की येथे भुतांचे राज्य आहे.

रात्री इथे येणं सगळ्यांच्याच ऐपत नसतं. या जंगलात अनेक जुनी वटवृक्ष आहेत.

कारण रात्रीच्या वेळी येथील वातावरण पूर्णपणे वेगळे असते. येथे रात्री (रात्री 8 नंतर) प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे.

या जंगलाच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की येथे लहान मुलांचे आत्मे राहतात आणि ओरडण्याचे आवाज ऐकू येतात.

हे जंगल वसंत कुंजजवळ सुमारे ७८३ एकर परिसरात पसरले आहे.

येथे एक तलाव देखील आहे जो तुम्हाला रात्रीच्या वेळी झपाटलेल्या जागेचा अनुभव देईल.

दिवसा येथे अनेक लोक दिसतात. लोक सकाळी येथे फिरतात.

हिरवाईने भरलेल्या या ठिकाणी अनेकजण योगासने करतानाही दिसतात.