Red Section Separator

दिवसभराच्या थकव्यानंतर जर एखादी व्यक्ती बेडरूममध्ये आरामात झोपली तर त्याचा पुढचा दिवस उर्जेने भरलेला असतो.

Cream Section Separator

अशा स्थितीत बेडरूमची वास्तू बरोबर नसेल तर व्यक्तीचे मन आणि मेंदू अस्वस्थ राहतो.

वास्तूनुसार बेडरूमची वास्तू चांगली असणे खूप गरजेचे आहे.

घराची बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशेला असावी. यासोबतच पश्चिम दिशेला बेडरूम देखील बनवता येते.

वास्तूनुसार झोपताना पलंगाचे डोके पूर्व दिशेला असल्यास उत्तम.

जर तुम्ही अतिथींच्या खोलीत पलंग लावत असाल तर त्याचे डोके पश्चिमेला असावे.

बेड लाकडाचा असेल तर जास्त फायदा होतो. बेडरूममध्ये कधीही गोल बेड वापरू नका. तो अशुभ मानला जातो. पलंग फक्त चौकोनी असावा.

वास्तूनुसार बेडरूमच्या भिंतींचा रंग गडद नसावा. शक्य असल्यास बेडरूमच्या भिंती हलक्या रंगाच्या ठेवाव्यात.