Red Section Separator

चौपाटी आणि जुहू बीच

Cream Section Separator

गुहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान

वीरमाता जिजाबाई भोसले प्राणिसंग्रहालय

CSM आर्किटेक्चर संग्रहालय

ग्लोबल विपश्यना पॅगोडा

मरीन ड्राइव्ह

वांद्रे-वरळी सी लिंक

सी लिंक देखील विशेष आहे.

ताज पॅलेस