Red Section Separator

आपल्या देशात किती खून झाले माहीत नाही,

Cream Section Separator

काही उकलल्या आहेत तर काही अजूनही गुपित आहेत

अशा खुनाचे अनेक कोडे अजूनही मातीत कुठेतरी दडले आहेत.

असे अनेक न सुटलेले हत्येचे प्रकरण आहेत,

आज आम्ही देशातील त्या मोठ्या हत्यांबद्दल सांगणार आहोत, ज्या आजही उलगडल्या नाहीत.

आरुषी मर्डर मिस्ट्री (२००८ नोएडा डबल मर्डर केस)

अमरसिंग चमकीला (अमर सिंह चमकिला मर्डर केस)

सुनंदा पुष्कर (सुनंदा पुष्कर मृत्यू प्रकरण)

रायन स्कूल मर्डर केस