Red Section Separator

इंदूरमध्ये अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी खूप भीतीदायक मानली जातात.

Cream Section Separator

आज आम्ही तुम्हाला अशाच 5 ठिकाणांबद्दल सांगणार आहोत.

M.G. रस्ता : या ठिकाणाबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत. एकेकाळी या इमारतीत अनेक लोक राहत असत, पण हळूहळू येथे अलौकिक कामे होऊ लागली.

येथील एका महिलेने आत्महत्या केली होती आणि तिचा आत्मा अजूनही या घरात फिरत आहे.

इंदूरमधील रहिवाशांनी फुटी कोठीला पछाडलेले घोषित केले आहे. या कोठीतून रात्री खूप विचित्र आणि भितीदायक आवाज येतात

दिवसा येथे लोक पिकनिकसाठी येतात पण रात्री येथे कोणी जात नाही रात्री कोणी जात नाही!

सुख निवास पॅलेस हा राजवाडा दिसायला खूप सुंदर आहे, पण इथेही अनेक विचित्र घटना घडतात असं म्हणतात. म्हणूनच त्याला झपाटलेले म्हणतात.

इंदूरच्या 'लालबाग पॅलेस'ला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. हा होळकर घराण्याचा वारसा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात.

पण असे म्हणतात की होळकर घराण्यातील अनेक अतृप्त आत्मे आजही रात्रीच्या वेळी येथे भटकत असतात.