Red Section Separator

माणसाच्या काही सवयी त्याच्या प्रगतीत अडथळा ठरतात

Cream Section Separator

वास्तुशास्त्रात काही सवयी आणि वर्तन चुकीचे असल्याचे वर्णन केले आहे

या सवयी अंगीकारल्याने आर्थिक परिस्थिती बिघडू शकते.

पलंगावर बसून जेवण केल्याने वास्तुदोष होऊ शकतात.

अंथरुणावर खाल्ल्याने कुटुंबातील सुख-शांती प्रभावित होऊ शकते.

सूर्यास्तानंतर कर्ज घेतल्याने कर्जाचा बोजा वाढतो.

रात्रीच्या वेळी स्वयंपाकघर आणि भांडी घाण ठेवल्याने पैशाची आणि धान्याची कमतरता भासते.

रात्री कपडे धुतल्याने नकारात्मकता वाढते, आनंद जाऊ शकतो.

सूर्यास्तानंतर झाडू लावल्याने घरात दारिद्र्य येते.