Red Section Separator

गाढ झोपेत असताना आपण आपल्या स्वप्नात अनेक गोष्टी पाहतो.

Cream Section Separator

मात्र जागे झाल्यावर, वास्तविक जगात सर्वकाही पूर्वीसारखे आहे.

पण स्वप्न विज्ञानात स्वप्नात दिसणार्‍या गोष्टींना स्वतःचे कारण असते.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वप्नात गाय पाहिली असेल तर त्याचा अर्थ काय आहे.

स्वप्नात गाय स्वत:कडे येताना दिसली तर ते शुभ मानले जाते.

स्वप्नात गाईचे तोंड उघडलेले दिसले तर ते शुभ स्वप्न असते.

स्वप्नात गायीचे वासरू दिसले तर जीवनात सुख-शांती येणार आहे.

जर एखाद्या स्वप्नात तुम्ही गायीला भाकरी खाऊ घालत असाल तर रोग पळून जातील.