Red Section Separator

घरातील स्वच्छतागृहातून दुर्गंधी सुटली तर सर्वांचे जगणे कठीण होते.

Cream Section Separator

स्वच्छतेच्या दृष्टीने बाथरूमची स्वच्छताही आवश्यक आहे

जर तुमच्याकडे टॉयलेट क्लीनर नसेल, तर तुम्ही कॉफीने टॉयलेट साफ करू शकता.

बाथरूम आणि टॉयलेटचा वास दूर करण्यासाठी कॉफी पावडर प्रभावी आहे.

यासाठी तुम्हाला ग्राउंड कॉफी बीन्स पावडर लागेल.

एका भांड्यात कॉफी बीन्स पावडर आणि पाणी मिक्स करा.

ही वाटी बाथरूम आणि टॉयलेटमध्ये दिवसभर ठेवा. थोड्याच वेळात तुमची वास दूर होईल.

तुम्ही पाण्यात कॉफी घालून बाथरूम, टॉयलेट देखील धुवू शकता