Red Section Separator

नात्यात प्रेम आणि विश्वास असणं खूप गरजेचं असतं.

Cream Section Separator

घट्ट नात्यासाठी एकमेकांना समजून घेणे खूप आवश्यक असते.

चुका दाखविणे : सतत एकमेकांच्या चुका मोजून दाखवल्याने तुमचे नाते कमकुवत होते.

चिडचिड नको : पार्टनरने काहीही सांगितल्यास त्यांच्यावर लगेच चिडण्याची सवय नको.

विश्वास : विश्वास कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना सांगण्याचा प्रयत्न करा.

साथ द्या : कायम सोबत राहण्याचे वचन देऊन जोडीदाराला सुरक्षित असल्याचा अनुभव द्या.

जज करू नका : छोट्या छोट्या गोष्टीवरून जोडीदाराला जज करण्याची सवय लागू देऊ नका.

वचन : कोणत्याही परिस्थितीत जोडीदारावर कायम प्रेम करण्याचे वचन द्या.