Red Section Separator

जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराची भावना गंमत म्हणून घेता तेव्हा अशा गोष्टी करू नका.

Cream Section Separator

वचन मोडणे प्रथम जोडीदाराला वचन देणे आणि नंतर दुसऱ्याच क्षणी ते मोडणे. असे केल्याने त्रास होतो.

तुमचा पार्टनर तुमच्यासोबत काही शेअर करत असेल आणि तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करत असाल तर वाईट वाटायला हरकत नाही.

एकत्र निर्णय घेणे आणि नंतर जोडीदाराच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष केल्याने नात्यात दुरावा निर्माण होतो.

जोडीदाराच्या आवडी, नापसंती नाकारणे त्याला त्रास देऊ शकते.

जेव्हा तुम्ही तुमच्या पार्टनरच्या भावना शेअर करत नाही तेव्हा त्याला खूप वाईट वाटते.

तुम्ही एखादी गोष्ट टाळण्यासाठी विसरल्यासारखे वागत असाल तर ते तुमच्या जोडीदाराला त्रास देऊ शकते.

जेव्हा तुम्ही भूतकाळातील चुकांवर परत जाता आणि त्यांची जबाबदारी घेत नाही, तेव्हा तुमचा जोडीदार दुखावला जातो.

तुम्ही तुमच्या पार्टनरच्या कोणत्याही सवयीची लोकांमध्ये चेष्टा करत असाल तर त्यांना ही गोष्ट वाईट वाटू शकते.