Red Section Separator

नातेसंबंधात जोडीदारांमध्ये हसणे आणि विनोद होणे सामान्य आहे.

Cream Section Separator

परंतु काहीवेळा असे घडते की जोडीदार गमतीने अशा काही गोष्टी बोलतो, ज्यामुळे तुमचा जोडीदार दुखावतोच

जोडीदाराला विनोदातही अशा गोष्टी सांगण्याची गरज नाही ज्यामुळे तुमच्या नात्यात दुरावा येईल.

विशेषतः पुरुष जोडीदाराने काही गोष्टी बोलणे टाळावे.

जर तुमची जोडीदार/पत्नी घर बनवणारी असेल तर याचा अर्थ असा नाही की ती कमी आदरास पात्र आहे.

विनोदातही अशा गोष्टी कधीही बोलू नका, ज्यामुळे तुमच्या जोडीदाराला त्रास होईल.

मग तिचा पगार तुमच्यापेक्षा कमी असो किंवा ती कोणतीही नोकरी करते.

त्यांच्या जोडीदाराने त्यांच्या मेकअपवर किंवा लूकवर टिप्पणी करणे मुलींना आवडत नाही.

जेव्हा दोन लोक नातेसंबंधात असतात तेव्हा त्यांनी एकमेकांच्या कुटुंबाचा आदर केला पाहिजे.

तुमच्या जोडीदाराच्या कुटुंबाचा तसेच तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासाठी हवी असलेली वागणूक यांचा आदर करा.