Red Section Separator

आयुष्यात वेळ खूप महत्त्वाची असते. आयुष्यात वेळ नेहमी सारखा नसतो

Cream Section Separator

राजाला गरीब आणि रंकाला श्रीमंत बनवू शकतो. जेव्हा काळ वाईट असतो तेव्हा सर्वत्र अंधकारच असतो.

असं म्हणतात की वाईट किंवा चांगली वेळ येण्यापूर्वी निसर्ग आपल्याला त्याबद्दल अनेक संकेत देत असतो.

जर तुमच्या घराच्या दारात गाय आली तर ती सुखात वाढ होण्याचे लक्षण आहे. अशा वेळी गाय घरी आल्यावर तिला भाकरी खायला द्यावी.

जर तुमच्या अंगणात किंवा बाल्कनीत चिमण्या चिवचिवाट करत असतील तर याचा अर्थ तुमच्या आयुष्यात आनंदाचे दिवस येणार आहेत.

रस्त्यात घोड्याची नाल दिसली तर ते शुभ मानले जाते.

कुठेही जाताना उजव्या बाजूला साप किंवा पट्टी दिसली तर ते धनप्राप्तीचे लक्षण आहे.

सकाळी पूजेचा नारळ दिसला तर समजून घ्या की देवी लक्ष्मीची कृपा होत आहे.

जर तुम्हाला अचानक तुमच्या आजूबाजूला रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसली तर तुमच्या आयुष्यात आनंद दार ठोठावणार आहे.