Red Section Separator

लहान मुलांनी रात्री झोपताना अंथरुण ओले करणे सामान्य आहे.

Cream Section Separator

कधीकधी 7 वर्षांपेक्षा मोठी मुले देखील झोपेत लघवी करतात.

झोपेत अचानक अनैच्छिकपणे लघवी जाण्याला बेड ओलेटिंग म्हणतात.

जर मुलाला बद्धकोष्ठता असेल तर अंथरुण ओले जाण्याची समस्या असू शकते.

हार्मोनल असंतुलनामुळे अंथरुण ओले होण्याची समस्या उद्भवू शकते.

झोपेतून अचानक उठू न शकल्याने अंथरुण ओले होऊ शकते.

रात्री वारंवार उठणे हे अंथरूण ओले होण्याचे लक्षण असू शकते.

अंथरुण ओले करण्याच्या समस्येमध्ये, मुले झोपताना बडबड करू शकतात.