Red Section Separator

आजकाल केस गळण्याची समस्या सामान्य झाली आहे.

Cream Section Separator

कमी वयात केस गळण्याच्या समस्येने लोक त्रस्त असतात.

तणाव, अस्वस्थ आहार, केसांवर उपचार यामुळे केस गळतात.

आता वयाच्या 30 व्या वर्षी टक्कल पडण्याचे पुरुष बळी होत आहेत.

केसगळती टाळण्यासाठी सौम्य शॅम्पू वापरा.

तेल मालिश करून पुरुष केस गळतीपासून मुक्त होऊ शकतात.

मेथीच्या पेस्टने टाळूला मसाज करा, केस मुळापासून मजबूत होतील.

केसांना नारळाचे दूध लावल्यानेही केस मजबूत होतात आहेत.