Red Section Separator

उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज घेऊ शकतात.

Cream Section Separator

अभ्यासानंतर ते त्यांच्या कमाईतून त्याची परतफेड करू शकतात.

अनेक बँका वेगवेगळ्या दराने शैक्षणिक कर्ज देतात.

भारतीय विद्यापीठात शिकण्यासाठी SBI 7.00% व्याजाने कर्ज देते.

परदेशात शिकण्यासाठी SBI 8.80% व्याजदराने कर्ज देते.

बँक ऑफ बडोदा भारतीय विद्यापीठात शिकण्यासाठी 7.70% दराने कर्ज देते.

बँक ऑफ बडोदा परदेशात शिकण्यासाठी 8.35% व्याज दर आकारते.

भारतीय विद्यापीठांमध्ये अभ्यास करण्यासाठी PNB 7.05% दराने कर्ज देते.

भारतीय विद्यापीठात शिकण्यासाठी IDBI बँक 6.90% दराने कर्ज देते.