Red Section Separator

हस्तरेखा शास्त्रानुसार बोटांवरून भाग्याचा अंदाज येतो.

Cream Section Separator

हातीची बोटं व्यक्तिचा स्वभाव आणि आचरण दर्शवतात.

अनामिका तर्जनीपेक्षा लांब असेल तर धनाची कमी भासत नाही.

तर्जनी अनामिकापेक्षा छोटी असेल तर शुभ मानले जात नाही.

हाताला सहा बोटं असल्यास ती व्यक्ती भाग्यवान असते.

ज्यांचे बोटं लांब आणि पातळ असतात ते अधिक क्रिएटिव्ह असतात.

तर्जनी लंबी असेल तर ते लोक बुद्धिमान, ज्ञानी असतात.

ज्यांची तर्जनी आणि अनामिका समान असेल ते इमानदार असतात.

जाड अंगठा असलेले लोक जास्त रागीट असतात.