Red Section Separator

बरेच लोक केस धुण्यासाठी साबण वापरतात

Cream Section Separator

पण तुम्हाला माहिती आहे का? यामुळे अनेक गैरसोय होऊ शकते.

साबणाने केस धुतल्याने केस कमकुवत होऊ शकतात.

अल्काइन साबणामध्ये आढळते, ज्यामुळे तुमचे केस खडबडीत होतात.

यासोबतच टाळू कोरडी होऊन केस तुटण्याची समस्या होऊ शकते.

टाळू कोरडे झाल्यास, तुम्हाला खाज सुटणे, संसर्ग होण्याची समस्या असू शकते.

केस स्वच्छ करण्यासाठी साबण वापरल्याने फाटणे आणि कोरडेपणा येऊ शकतो.

म्हणूनच केस स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही साबणाऐवजी शॅम्पू वापरू शकता.