Red Section Separator

तुम्ही घर खरेदी करू शकाल की नाही ते एका सूत्राद्वारे सहज शोधू शकता.

Cream Section Separator

याला 5-20-30-50 सूत्र म्हणतात.

या संख्यांचा अर्थ काय ते पाहू.

5 म्हणजे घराची किंमत तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 5 पट जास्त नसावी.

तुमच्या घराचा EMI 20 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.

घराचा EMI तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या फक्त 30% पर्यंत असावा.

याचा अर्थ असा की तुमच्या सर्व कर्जाची EMI मासिक उत्पन्नाच्या निम्म्यापेक्षा जास्त नसावी.

अशा प्रकारे तुम्हाला घराची परवडणारी क्षमता सहज कळू शकते.