Red Section Separator

या गोल्ड कलरच्या साडीत 'चंद्रमुखी' अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसत होती.

Cream Section Separator

निळा : या एथनिक पोशाखात अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसत होती.

पोझर : या सुंदर पोशाखात अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसत होती.

सुंदर गुलाबी : या गुलाबी पोशाखात अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसत होती.

या आकर्षक पोशाखात अभिनेत्री तापमान वाढवते.

या पिवळ्या साडीत अभिनेत्री सूर्यप्रकाशाच्या किरणांसारखी दिसते.

या हिरव्या रंगाच्या साडीत अभिनेत्री अतिशय सुंदर दिसत होती.

या फ्लोरल मिनी ड्रेसमध्ये अभिनेत्री चित्तथरारकपणे सुंदर दिसत होती.