Red Section Separator

आजच्या काळात बहुतेक लोक केस गळण्याच्या समस्येने चिंतेत असतात.

Cream Section Separator

आपल्या दैनंदिन जीवनात अशा काही चुका होतात, ज्या केस गळण्याचे मुख्य कारण बनतात.

शाम्पूमध्ये रसायने असतात, ज्यामुळे आपले केस कोरडे होतात. त्यामुळे केस कमकुवत होऊन तुटतात.

ओले केस टॉवेलने घासले जाऊ नयेत, ते कोरड्या कापडाने पुसून सोडले पाहिजेत.

केसांना वारंवार कंघी करू नये, यामुळे केस कमकुवत होऊन तुटायला लागतात.

ओल्या केसांवर हीटिंग टूल्स वापरू नयेत.

जेव्हा केस ओले असतात तेव्हा ते सामान्यपेक्षा जास्त असुरक्षित असतात.

काही लोक केस ओले झाल्यावरच कंघी करू लागतात.