Bank Rules : जेव्हा आपण घर विकत घेतो किंवा बांधतो तेव्हा आपण गृहकर्ज घेतो, त्याचप्रमाणे कार खरेदीसाठी कार लोन घेतो. या प्रकारचे कर्ज सुरक्षित कर्जाच्या श्रेणीत ठेवले जाते कारण त्या बदल्यात तुम्हाला काही मालमत्ता बँकेकडे हमी म्हणून गहाण ठेवावी लागते. साहजिकच तुम्ही कर्ज घेतले असेल तर तेही वेळेवर फेडावे लागेल. जर तुम्ही कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नसाल तर बँक तुमच्यावर कारवाई करू शकते आणि तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. तुम्ही कर्जाचा हप्ता न भरल्यास तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो हे जाणून घ्या.

प्रथम बँक स्मरणपत्र पाठवते

तुम्ही कर्जाचे दोन ईएमआय न भरल्यास, बँक तुम्हाला आधी स्मरणपत्र पाठवते. तुम्ही तुमच्या गृहकर्जाचे सलग तीन हप्ते चुकवल्यास, बँक तुम्हाला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवते. परंतु चेतावणी दिल्यानंतरही तुम्ही ईएमआय पूर्ण न केल्यास बँकेकडून तुम्हाला डिफॉल्टर घोषित केले जाईल.

रेकॉर्ड खराब होत

जर तुम्ही कर्जाची वेळेवर परतफेड केली नाही तर ते तुमचे रेकॉर्ड खराब करते आणि तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब करते. अशा परिस्थितीत पुढच्या वेळी तुम्हाला बँकेकडून कर्ज सहजासहजी मिळणार नाही. तुम्ही जुगाडकडून कर्ज घेतले असले तरीही, तुम्हाला कठोर अटी व शर्तींसह उच्च व्याजदरावर कर्ज मिळेल.

लिलावापूर्वी एन.पी.ए 

तुम्ही ज्या बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे, जर तुम्ही त्या कर्जाचे सलग तीन हप्ते जमा केले नाहीत आणि बँकेच्या इशाऱ्यानंतरही ईएमआय भरला नाही, तर बँक कर्ज खाते एनपीए मानते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत, ही मर्यादा १२० दिवसांची आहे. अशा परिस्थितीत जो कोणी डिफॉल्टर असेल, त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवली जाईल. यामध्ये विहित मुदतीत थकबाकी भरण्यास सांगितले जाईल.

गहाण मालमत्ता धोक्यात येते

सुरक्षित कर्जामध्ये, मालमत्ता गहाण ठेवली जाते जेणेकरून कर्ज न भरल्यास, बँक मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड करू शकते. अशा परिस्थितीत तुमची गहाण ठेवलेली मालमत्ता धोक्यात येते. बँक तुमच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकते. हा बँकेचा अधिकार आहे.

शेवटचा पर्याय म्हणजे लिलाव

कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकेकडून कर्जदाराला बराच वेळ दिला जातो. परंतु कर्जदार अजूनही कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्यास, बँक त्याला स्मरणपत्रे आणि नोटीस पाठवते. यानंतरही कर्जदाराने कर्ज न भरल्यास बँक त्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेते आणि नंतर त्याचा लिलाव करते. म्हणजेच, बँक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अनेक संधी देते, तरीही पैसे न भरल्यास, मालमत्तेचा लिलाव करून कर्जाची रक्कम परत केली जाते.