LIC Policy
LIC Policy

LIC Policy :  बचत म्हणून आपण गुंतवणूक करत असतो. अशावेळी आपल्यासमोर अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. अशा अनेक पर्यायमध्ये बहुतेक लोक LIC ची निवड करतात. LIC पॉलिसी आजही अनेक लोकांसाठी सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे.

अशातच जर तुम्ही गुंतवणुकीचा विचार करत असाल आणि तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि चांगला परतावा मिळावा असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) एंडोमेंट प्लॅन ‘आधारशिला’ (944) मध्ये गुंतवणूक करू शकता.

विशेषतः हे धोरण महिलांसाठी आहे. म्हणजेच यात फक्त महिलाच गुंतवणूक करू शकतात. 8 वर्षाच्या मुलीपासून ते 55 वर्षाच्या महिला या पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात.

यामध्ये विमा संरक्षण 75 हजार रुपये आणि कमाल विमा संरक्षण 3 लाख रुपये आहे. पॉलिसी सुरू झाल्यापासून पहिल्या 5 वर्षांत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनीला रक्कम दिली जाईल.

पॉलिसीधारकाचा 5 वर्षांनंतर मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला लॉयल्टी अ ‘डिशन्स (असल्यास) दिले जातात. जर तुम्ही या पॉलिसीमध्ये 15 वर्षांसाठी दररोज 51 रुपये गुंतवले तर तुम्हाला मॅच्युरिटीवर 3 लाख 60 हजार रुपये मिळतील.

वय: 55
मुदत: 15
विम्याची रक्कम: 30,00,00
मृत्यूची विमा रक्कम: 330000
मूळ विमा रक्कम: 300000
4.5% करासह पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम:
वार्षिक: १८८५५ (१८०४३ + ८१२)
सहामाही: ९५२६ (९११६+४१०)
त्रैमासिक: ४८१२ (४६०५+२०७)
मासिक: १६०४ (१५३५+६९)
पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम भरल्यानंतर कमी करासहः
वार्षिक: ९८४४९ (१८०४३+४०६ )
सहामाही: ९३२१ (९११६+२०५ )
त्रैमासिक: ४७०९ (४६०५१०४)
मासिक: १५७० (१५३५+३५ )
YLY मोड सरासरी प्रीमियम / दिवस: 50
एकूण अंदाजित प्रीमियम देय: रु. 2,77,141
SA: 300000
LA: 60000
मॅच्युरिटी नंतर एकूण अंदाजे परतावा:
जर 55 वर्षीय महिलेने 15 वर्षांचा टर्म प्लॅन आणि 30,00,00 सम अॅश्युअर्ड पर्याय निवडला तर तिला 15 वर्षांसाठी दररोज 51 रुपये द्यावे लागतील. अशा प्रकारे त्यांना एकूण 277141 रुपये भरावे लागतील, परिपक्वतेवर ही रक्कम 36,00,00 रुपये असेल.