LIC Policy
LIC Policy

LIC Policy : बचत म्हणून आपण गुंतवणूक करत असतो. अशावेळी आपल्यासमोर अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. अशा अनेक पर्यायमध्ये बहुतेक लोक LIC ची निवड करतात.

LIC पॉलिसी आजही अनेक लोकांसाठी सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. अशातच विमा पॉलिसी घेण्यासाठी एलआयसी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते.

एलआयसी पॉलिसीमध्ये सुरक्षित गुंतवणुकीसोबतच चांगला परतावाही मिळतो. LIC ची पॉलिसी नवीन जीवन मंगल पॉलिसी ही अशी योजना आहे, ज्या अंतर्गत गुंतवणूकदार एकरकमी किंवा हप्त्यांमध्ये प्रीमियम भरू शकतात.

या योजनेंतर्गत, गुंतवणूकदारांना परिपक्वतेवर प्रीमियम परत मिळतो, तसेच अंगभूत अपघाती लाभ देखील मिळतो. येथे अपघात झाल्यास दुहेरी जोखीम संरक्षण दिले जाते.

पॉलिसीसाठी वयोमर्यादा किती आहे :- LIC च्या नवीन जीवन मंगल पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आणि कमाल 55 वर्षे आहे. ही पॉलिसी वयाच्या 65 व्या वर्षी परिपक्व होते.

तसेच, पॉलिसीधारकास येथे किमान 10 हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांची विमा रक्कम मिळते. तुम्ही नियमित प्रीमियम पॉलिसी निवडल्यास, तुम्हाला 10 वर्षांसाठी 20 हजार सम विमा पॉलिसी घेण्यासाठी 1,191 रुपये वार्षिक प्रीमियम भरावा लागेल.

पॉलिसीवर किती कव्हर आहे :- नियमित प्रीमियम पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला भरलेल्या प्रीमियमच्या 7 पट किंवा 105% रक्कम मिळते. दुसरीकडे, एकल प्रीमियम पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर, ही रक्कम प्रीमियमच्या 125% पर्यंत उपलब्ध असते.

कर लाभ देखील उपलब्ध आहेत :- या पॉलिसी अंतर्गत, तुम्हाला आयकरातील कलम 80C अंतर्गत सूट मिळते. त्याच वेळी, परिपक्वतेवर प्राप्त झालेल्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.