FD Rule Changed :अशातच आरबीआयने एफडीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यानंतर अनेक सरकारी आणि गैर-सरकारी बँकांनीही एफडीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.

त्यामुळे तुम्हीही एफडी घेणार असाल तर आधी थोडे शहाणपणाने वागा. जर तुम्हाला हे नियम माहित नसतील तर तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागू शकते.

FD च्या मॅच्युरिटीचे बदललेले नियम: काही काळापूर्वी, आरबीआयने मुदत ठेव (FD) च्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे की आता परिपक्वता पूर्ण झाल्यानंतर, जर तुम्ही रकमेवर दावा केला नाही तर तुम्हाला त्यावर कमी व्याज मिळेल.

हे व्याज बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजाइतके असेल. सध्या, बँका सामान्यतः 5 ते 10 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीच्या FD वर 5% पेक्षा जास्त व्याज देतात. तर बचत खात्यावरील व्याजदर सुमारे 3 ते 4 टक्के आहेत.

आरबीआयने हा आदेश जारी केला: आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जर मुदत ठेव परिपक्व झाली आणि रक्कम दिली गेली नाही किंवा दावा केला गेला नाही,

तर बचत खात्यानुसार त्यावर व्याज दर किंवा परिपक्व झालेल्या एफडीवर निश्चित केलेला व्याज दर, यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल. सर्व व्यापारी बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, स्थानिक प्रादेशिक बँकांमधील ठेवींवर हे नवीन नियम लागू झाले आहेत.

हा नियम आहे: ते एका उदाहरणाने समजून घ्या. समजा तुमच्याकडे 5 वर्षांची मॅच्युरिटी असलेली एफडी आहे, जी आज मॅच्युर झाली आहे, परंतु तुम्ही हे पैसे काढत नाही, तर यावर दोन परिस्थिती असतील.

जर FD वर मिळणारे व्याज त्या बँकेच्या बचत खात्यावरील व्याजापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला FD वर व्याज मिळत राहील. जर एफडीवर मिळणारे व्याज बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला मुदतपूर्तीनंतर बचत खात्यावर व्याज मिळेल.

जुना करार काय होता ?:-  आता जुन्या कराराबद्दल बोलूया. याआधी, जेव्हा तुमची FD परिपक्व झाली आणि तुम्ही ती काढली नाही किंवा दावा केला नाही, तर बँक तुमची FD त्याच कालावधीसाठी वाढवत असे ज्यासाठी तुम्ही आधी FD केली होती.

पण आता ते होणार नाही. पण आता मुदतपूर्तीवर काढले नाहीत तर त्यावर एफडीचे व्याज मिळणार नाही. त्यामुळे मॅच्युरिटीनंतर लगेच पैसे काढले तर बरे होईल.